Kasepaku hind määratakse metsas

Eramets, kaasik, hooldusraie, toetus

Metsast varutud puidu sortimentidest on hinnaliseim kvaliteetne kasevineeripakk. Et metsaomanik ja ülestöötajad raietöid tehes kogemata väärtuslikku materjali ei rikuks, kutsus Valgamaa Metsaühistu vineeritootja UPM Kymmene esindajad oma liikmetele ja koostööpartneritele kase lõppraiest saadava puidu optimaalsest järkamisest, sortimentatsioonist ja kvaliteedi tingimustest rääkima.

Õppepäeval osalejad said teada, kuidas peab kasepakku laasima ning millised on tüüpilised puidurikked, mis materjali vineeritootja jaoks kasutuskõlbmatuks muudavad. Selgus, et kõige rohkem tehakse vigu kasepaku ülestöötamisel.

Kuna õppepäev toimus raielangil, said osalejad kohe ka ülevaate kase lõppraiest nii masinaga kui käsitsi.

Vaata pilte ja loe õppepäeval õpitu kohta lisaks Metsaühistu lehel.

0Shares