KAURil uus looduskaitse teemakaart

looduskaitse, KAUR, eramets

Keskkonnaagentuur lõi uue teemakaardi, mis näitab looduskaitsealuseid alasid Eesti uue haldusjaotuse taustal.

Looduskaitsealuse territooriumi osakaal on Eestis 18,7%. 2017. aastal suurenes see vähem kui 0,1 protsendipunkti võrra.

Looduskaitsealuse ala moodustavad:

  • kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitseala, maastikukaitsealad, kaitstavad pargid
  • hoiualad
  • liikide püsielupaigad
  • kaitstavad looduse üksikobjektid
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad objektid

Range kaitse aluse ala (pindala ja protsent nähtavad klikkides kaardil infonupuga KOV üksusel) moodustavad:

  • loodusreservaadid
  • sihtkaitsevööndid

Kaitstavate alade ja looduskaitseobjektide kohta saab lähemalt lugeda Eesti Looduse Infosüsteemist.

Vaata kaarti SIIT.

 

0Shares