Keskkonnaministeerium ühendab Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni

männik, läänemaa

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni liitmiseks vajalike seadusemuudatuste eelnõu. Ühendasutuse nimeks saab Keskkonnaamet.

„Ühiskonna ootused keskkonnaprobleemide kiireks lahendamiseks järjest kasvavad ning meil tuleb nendele ootustele vastata. Suuremas asutuses on seda võimalik paremini saavutada,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler ühendamisplaani kommenteerides. „Meie ootus on, et riigireformi eesmärki toetav ühendasutus tuleb tugev ja kliendisõbralik, asjatundlik partner nii ettevõtetele kui ka teistele riigiasutustele. Keskkonnajärelevalve ühendasutuses seejuures kindlasti tugevneb, sest info liigub kiiremini ja toiminguahelad on lühemad.”

Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni tegevuses on kattuvaid või sarnaseid ülesandeid. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat. Muu hulgas väljastab amet keskkonnalube. Nende lubade alusel kontrollib Keskkonnainspektsioon looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide järgimist. Asutuste liitmine loob võimalused põimunud ülesandeid paremini täita. Samas teeb see lihtsamaks keskkonnaasju ajava tavakodaniku suhtlemise riigiga.

Mõlemas asutuses on viimastel aastatel tõhususe nimel muudetud töökorraldust ja struktuuri. Sellest hoolimata asutuste palgataseme mahajäämus võrreldes nii erasektori kui ka teiste sarnaseid ülesandeid täitvate riigiasutustega üha süveneb. See on toonud kaasa tööjõu suure voolavuse, mis omakorda pärsib kvaliteetse teenuse osutamist.

„Oleme koos Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooniga jõudnud järeldusele, et praegusel kujul neid kaht asutust enam n-ö õhemaks viilida ei saa,“ nentis Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt. „Ühendasutuse loomisel avanevad aga uued võimalused. Seda nii töö tõhusamaks korraldamiseks kui ka teenuse kvaliteedi parandamiseks.“

Asutuste ühendamisel viiakse mõlema asutuse praegused ülesanded üle uude asutusse ning kahe asutuse eelarved, s.h palgafondid, liidetakse ühendasutuse eelarveks.

Ühendasutuse loomisel lähtutakse põhimõtetest, et tulevane asutus peab olema esindatud kõikides maakondades ning tagatud peab olema ööpäevaringne valveteenistus. Kindlasti peab pärast asutuste ühendamist olema tagatud ka järelevalve sõltumatuse printsiip.

Asutuste ühendamine ei vaja esimeses, asutuste liitmise ja toetavate tegevuste parema korralduse järgus lisarahastust. „Samuti ei hakka me ümber kolima suurt hulka töökohti, sest Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet asuvad kaheksas maakonnas juba praegu ühes hoones,“ selgitas Münt.

Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni praeguste juhtide ametiaeg saab läbi selle aasta lõpus. Hiljemalt septembris on plaanis kuulutada välja konkurss ühendasutuse juhi kohale. Valitsus arutas asutuste ühendamise teemat 16. augustil toimunud kabineti nõupidamisel.

Keskkonnaministeeriumi eesmärk on, et ühendasutus alustab tööd tuleva aasta 1. jaanuarist.

0Shares