Kõrged hinnad puiduturul püsivad

küttepuu

2018. aasta algas metsaomanike poolt vaadatuna väga heade puidu hindadega ja aasta I kvartal lõppes veelgi paremate hindadega. Vaatamata sellele, et veebruar ja märts olid ilma poolest väga head puiduvarumise kuud, ei olnud võimalik nii lühikese ajaga tagasi teha seda, mis vana aasta sees tegemata jäi. Kõrge nõudlus püsis ja kvartali lõpus oli veel piisavalt ruumi ettevõtete ümarpuiduladudes.

Erametsa hinnastatistika järgi kasvasid 2018. aasta esimeses kvartalis männipalkide hinnad pisut rohkem kui kuusepalkide hinnad. Männipalgi hind kasvas ligi 6%, männipeenpalgi hind enam kui 9% ja mõlemad kuusepalgi sortimendid ca 6%. Aastataguse ajaga võrreldes on hinnakasv märksa suurem ja taas on enam kallinenud männipalgid. Männipalgi hind kasvas aastaga 20% ja männipeenpalgi hind 24%. Kuusepalk kallines samal 15% ja kuusepeenpalk 17,5%. 2018. aasta esimese kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel männipalgil 80,33 €/tm, männipeenpalgil 77,17 €/tm, kuusepalgil 79,63 €/tm ja kuusepeenpalgil 76,81 €/tm.

2018. aasta esimese kolme kuuga on korralik hinnakasv toimunud ka lehtpuu jämesortimentide osas. Kasepakk kallines 16,7% ja kasepalk 15,1%. Lepa- ja haavapalgid kallinesid vähem, vastavalt 5,6% ja 3,6%. 2017. aasta märtsiga võrreldes on kasepakk kallinenud 27,9%, lepapalk 27,4%, haavapalk 19,4% ja kasepalk 19,2%. 2018. aasta esimese kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel kasepakul 116,33 €/tm, kasepalgil 72,82 €/tm, haavapalgil 43 €/tm ja lepapalgil 40,15 €/tm.

Paberipuidu hinnad on möödunud kvartalil iga kuu kasvanud ja kuuse-, männi- ja haavapuit on püstitanud erametsa hinnastatistika absoluutsed rekordid . Okaspuupuit on kallinenud kolme kuuga enam kui 38%, haavapuit ligi 23% ja kasepuit enam kui 42%.

Küttepuiduturul kasvas hind 2017. aastal ja 2018. aasta kolmel esimesel kuul kuust-kuusse, ületades nüüd esmakordselt 30 €/tm piiri ja ning püstitades uue hinnarekordi. Üks põhjus selleks on muidugi 2017. aasta alguse erakordselt madal hind, mistõttu puudus igasugune huvi küttepuidu varude loomiseks. Ja kui siis osutus aasta ka erakordselt märjaks ja raietöid takistavaks, oligi puidu puudus käes. Positiivselt on hinnale mõjunud ka puitgraanulite nõudluse kasv maailmaturul ja üldine bioenergeetika populaarsuse suurenemine.

Vaata OÜ Tark Mets poolt koostatud 2018. aasta I kvartali puiduhinna statistikat SIIT.

 

0Shares