Kriitikud: keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamisse on konflikt sisse kirjutatud

leevike, linnuvaatlus

Riigikogus läbi kukkunud hääletusest hoolimata proovib ministeerium keskkonnaametit ja keskkonnainspektsiooni ühendada, kirjutab Eesti Päevaleht.

Riigikogus napilt läbi kukkunud hääletus ühendada keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon on keskkonnaministeeriumi jaoks tööõnnetus, opositsioon peab seda aga ohtlikuks ja kehvalt ette valmistatud seaduseks. Sellest hoolimata plaanib ministeerium eelnõu peagi uuesti menetlusse esitada. Millal, pole veel täpselt selge, aga kõik ettevalmistused on tehtud, et ühendasutus võiks tööle hakata 1. veebruaril, nagu varem lubatud.

Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees, reformierakondlane Kalle Palling jättis seaduse kolmandal lugemisel hääletamata, olgugi et keskkonnakomisjon teatas konsensuslikult, et toetab eelnõu. Palling põhjendas, et kahe asutuse liitmise protsess oli kiirustatud ning et liitmise alternatiivide kohta pole tahetud teha sisulist analüüsi.

Palling palus ministeeriumil uurida, kas inspektsiooni poleks ehk mõistlikum ühendada hoopis politsei- ja piirivalveametiga (PPA). Kui järelevalvet teeksid politseiametnikud, oleks keskkonnakuritegude avastamine ja ennetamine tema hinnangul tõhusam. Palling märkis, et järelevalve puhul pole alati isegi keskkonnaalast asjatundlikkust tarvis, näiteks kui ühisjahtidel kontrollitakse jahimeeste dokumente. Seadus lubab jätta relvaloa koju, kui kaasas on isikut tõendav dokument. Kui kontrollil pole aga kaasas politseiametnikku, kel on asjakohasele andmebaasile ligipääs, pole võimalik relvaloa olemasolu kontrollida, tõi Palling näite.

Ta märkis, et keskkonnaalased väär- ja kuriteod jaotuvad tahtlikeks ja tahtmatuteks. Tahtlike rikkumistega võiksid tema hinnangul tegeleda pigem jõuametid. Inspektsioon võiks anda nõu teadmatusest tulenevate rikkumiste puhul. Pallingu sõnutsi on seda lähenemist toetanud ka paljud inspektsiooni töötajad.

Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Olav Avarsalu sümpaatiat PPA-ga liitumise vastu ei kinnita. „PPA-ga liitmisest on ka varem juttu olnud, aga vastus on sama, mis varemgi – praegu on peamine eesmärk saada keskkonnavaldkonnas parem integreeritus, inspektsiooni liitmine PPA-ga seda kindlasti ei parandaks,” ütles ta. „Pealegi oleks sellisel juhul raskem tagada keskkonnavaldkonnale piisavat tähelepanu, kuna PPA prioriteedid on üldjuhul teised. Pealegi toimib koostöö PPA-ga meie vaates ka praegu väga hästi.”

Loe täispikkuses lugu Eesti Päevalehest.

0Shares