Kui mitte enda, siis kelle tagaaeda me tselluloositehast tahame?

est-for invest, rafineerimistehas, tselluloositehas

Eesti Päevaleht:

Arutelu telg on üsna selge: kõik tahaksid, et puidule tekiks lisaväärtus Eestis, aga mitte nende tagaaias.

Tartu linnavolikogu asejuhataja Ene Ergma küsis eile Est-For Investi kavandatava puidurafineerimistehase majanduslikke mõjusid volikogule tutvustanud professori Urmas Varblase käest üsna otse: kas tema tartlasena oleks nõus tselluloositehase ehitamisega Tartusse. Varblane otsekohese inimesena ütles ei, kuid lisas üsna kiiresti, et tema hinnangul on vaja vaadata majanduse arengut kui tervikut.

„Not in my backyard (mitte minu tagaaias – toim) küsimuse puhul on oluline, kelle tagaaeda me seda tahame,” ütles Varblane volikogu liikmete küsimustele vastates, viidates näiteks Daugavpilsi linnale Lätis või Kirde-Eesti piirkonnale.

Tartu linna kodanikele, seejärel volikogu liikmetele (mille fraktsioonid suhtusid tselluloositehasesse pehmelt öeldes skeptiliselt juba enne sügisesi kohalikke valimisi) ja linnapeale Urmas Klaasile on jäänud mulje, nagu oleks tehase ehitamise otsus juba langetatud. Kuna tegemist on ühe spetsiifilise menetlusliigiga (riiklik eriplaneering), ei olevat linnal enam midagi kaasa rääkida.

Seetõttu soovivad need 8000 inimest, kes on nn Tartu apellile alla kirjutanud, koos suure hulga volikogu liikmete ja Tartu linnapeaga, et linn teeks valitsusele ettepaneku eriplaneering tagasi võtta ja uuesti alustada niimoodi, et linnal oleks võimalik algusest peale juba kaasa rääkida.

Otsustab kogu valitsus
Eriplaneering on valitsuse korraldus, mis peab enne valitsuse heakskiitu käima veel kooskõlastusringil. Kooskõlastuseks saadeti see peale ministeeriumide ka maavalitsustele, maaomavalitsuste liidule ja linnade liidule. Tartu linnale seda otseselt ei saadetud, kuid ka nemad saanuksid eelnõud kommenteerida kasvõi linnade liidu kaudu. Näiteks saatis oma ettepanekud looduskaitsjate MTÜ Eesti Metsa Abiks, kellele samuti seda korraldust eraldi ei saadetud. Seega pole Tartu linna seisukohti eriplaneeringu alustamise seletuskirjas esitatud.

Loe edasi Eesti Päevalehest.

0Shares