Kuidas metsamüügist saadud tulu aastate peale hajutada?

Luua metsanduskool, õpilased, metsandusharidus

FIE-na tegutsev Maalehe lugeja tahab müüa metsa raieõigust ja küsib, kuidas käib maksustamine uue maksuseaduse järgi.

Kui müügihind on umbes 18 000 eurot, kui suur on sellest tulumaksuvaba tulu? Metsaomaniku arvestuse kohaselt peaks see olema umbes 2500 eurot. Ta palus Maalehel selgitada, kuidas metsamüügist saadud tulu aastate peale hajutada.

Küsimusele vastas Maksu- ja Tolliameti peaspetsialist Eha Kütt, kelle sõnul maksustatakse saadud tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest. “Oluline on teada, kas raieõiguse müüja tegeleb metsa majandamisega ettevõtjana (FIE) või mitte. Maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinev FIE-l ja mitte-FIE-l. 2018. aastal saadud tulu tuleb kindlasti tuludeklaratsioonis deklareerida, aga maksustamise hetke saab teatud juhtudel edasi lükata,” selgitas ta.

Raieõiguse müügitulu maksustamise erireeglit (maksustamishetke edasilükkamist ja metsa majandamiseks tehtud kulude mahaarvamist) on võimalik rakendada ainult mitteettevõtja raieõiguse müügist saadud tulu osas. FIE-l on maksustamise hetke võimalik edasi lükata ainult FIE erikonto (mitte ettevõtluskonto) süsteemi kasutades.

Tänavu kehtima hakanud maksuvaba tulu suuruse arvutamise valemis “tulu summa” hulka arvestatakse ka maksustatav ettevõtlustulu suurus. Summa, mis läheb maksuvaba tulu suuruse arvutamisel arvesse, saadakse tuludeklaratsiooni vormi E viimaselt realt. Selleks summaks on sotsiaalmaksuga korrigeeritud tulem.

Järelikult mõjutab maksuvaba tulu suurust ettevõtlusest saadud tulu, millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud ning muud FIE maksustamise reeglistikuga lubatud mahaarvamised.

Loe täpsemalt Maalehest!

0Shares