Kuidas saab metsa raiumine ja puidukasutus kliimamuutusi leevendada?

mets, harvendus, metsaühistu

Eesti Päevaleht, Meelis Seedre:

Hiljuti kirjutasid prominentsed süsinikuringe ja kliimaga tegelevad teadlased avaliku kirja Euroopa inimestele ja otsustajatele, hoiatamaks metsa biomassi bioenergiaks kasutamise ülereguleerimise ohtudest

Kirjas räägivad teadlased aga ka puidu kasutamise mõjust kliimamuutuste leevendamisele üldisemalt. See teema on Eestis hetkel üllatavalt palju kajastust leidnud. Arvamusi on igasuguseid, kahjuks on aga paljud neist vale- või mittearusaamisel põhinevaid. Kuidas saab metsa raiumine ja puidukasutus kliimamuutusi leevendada? Võib tunduda vastuoluline, et parim võimalus süsiniku atmosfääri sattumist vähendada on lõigata maha puid. Aga nii imelik, imeline ja isegi muinasjutuline kui see ka ei tundu, on see tõesti nii.

Raiutud mets seob süsinikku kauem kui vananev mets

Taimed seovad kasvamise käigus süsinikdioksiidi ja talletavad selle enda kudedes. Peale surma seotud süsinik lagunemise käigus eraldub ja suures osas satub tagasi atmosfääri, kus siis on jälle kättesaadav teistele kasvavatele taimedele. Ja nii aegade algusest aegade lõpuni, süsinik ringleb. Metsad on süsiniku sidumisel olulised, sest neid on palju ja nad talletavad märkimisväärsel kogusel süsinikku. Ilma inimese vahelesekkumiseta võib metsi vaadelda meie ajaarvamise mastaabis kui süsteemi mille süsiniku sidumine ja eraldamine on laias laastus tasakaalus. Puud kasvavad ja surevad. Samuti kasvavad ja surevad ka metsad. Looduslik häiring (torm, tuli, jne.) on metsade elutsükli oluline, vältimatu ja loomulik etapp. Vanad, häirimata metsad on pigem erandid ja ka seal surevad puud, aga mitte suurel alal korraga. Häirimata vana metsad n-ö stagneeruvad, seovad mõnevõrra süsinikku, aga vähe. Vana mets pole lõpmatu süsiniku sidumise süsteem.

Metsade raiumine on mõnevõrra üllatavalt sarnane loodusliku häiringuga, seda eriti süsinikuringe osas. Oluliseks vaheks on aga puidu eraldamine metsast ja selle hilisem kasutamine. See pole metsale ‘probleem’, samale alale kasvab uus mets ja (metsa)elu läheb edasi. Kui me nüüd kasutame seda raiutud puitu, ei satu ta tagasi atmosfääri nagu looduslikus metsas. Siit algab puidu kasutamise mõju kliimamuutuste leevendamisel. Puidu kasutuselevõtt hoiab ära selles oleva süsiniku sattumise atmosfääri. Loomulikult eraldub palju, mitte enamus, sellest seotud süsinikust aja jooksul ikkagi tagasi atmosfääri, kui me tooted kasutusest eemaldame. Kus siis on see imeline kliimamuutuste leevendamise efekt?

Loe edasi Eesti Päevalehest.

0Shares