Laekunud taotlused kinnitavad uue üraskikahjustute ennetamise toetusmeetme vajalikkust

Erametsakeskus pakkus tänavu esmakordselt erametsaomanikele üraskikahjustuste ennetamise toetust, septembris lõppenud taotlusvoor näitas, et huvi toetuse vastu on olemas ning toetuse loomine põhjendatud.

Üraskikahjustuste ennetamise toetuse eesmärk on ennetada kuuse-kooreüraski tekitatavaid kahjustusi erametsades.
Käesoleval aastal esmakordselt toimunud toetusvooru eelarve oli 70 000 eurot, taotlusi esitati ligi 44 000 eurole. Peaaegu et võrdväärselt küsitakse raha nii püünispuude kasutamiseks, feromoonpüüniste soetamiseks ja paigaldamiseks kui värske tormikahjustuse likvideerimiseks.

„Nagu paljudes teistes Euroopa riikides, on kuuse-kooreüraski põhjustatud metsakahjustused olnud viimastel aastatel väga päevakorralised meilgi,“ selgitas Erametsakeskuse arendusnõunik Allar Luik. „Kuuse-kooreüraski levikut piirava toetusmeetme töötasime välja eelmisel aastal ning erametsaomanikel oli tänavu võimalik toetust küsida esmakordselt. Ehkki taotlusi laekus vähem kui eelarves oli vahendeid, oleme positiivset tagasisidet meetme vajalikkuse kohta saanud nii metsaomanikelt kui –ühistutelt ja plaanime selle maksmist jätkata ka järgnevatel aastatel, arvestades eelarve planeerimisel hinnangulist kuuse-kooreüraski levikut.“

Keskkonnaagentuuri üraskiseire järgi algas kuuse-kooreüraski lendlus tänavu mai alguses ning sooja ja põuase suve jooksul jõudis välja kujuneda kaks põlvkonda kuuse-kooreüraskeid. Et augustikuine ilmaprognoos enam soodsat lennuilma ei lubanud, jäi kuuse-kooreüraski kolmas põlvkond välja kujunemata.

Üraskikahjustuste ennetamise toetuse kohta saab lähemalt lugeda siit: https://www.eramets.ee/uraskikahjustuste-ennetamine/
Tänavused üraskiseire andmed on leitavad https://www.eramets.ee/uraskiseire/

 

0Shares