Läti puiduturg sammub Eestiga sama jalga

Eestis on juba aastaid Erametsakeskuse tellimusel ja Heiki Hepneri sulest kvartaalsed puiduturu ülevaated ilmunud. Eelmisel nädalal käis meil külas Läti Metsa- ja Puidutoodete Teadus- ja Arendusinstituudi esindaja Igors Krasavcevs, kes teeb puiduturu ülevaateid Lätis. Nagu kuulsime, siis ilmuvad sealsed raportid tihedamini ja on märksa põhjalikumad. Puiduturul valitsevad aga sarnased trendid.

Läti Metsa- ja Puidutoodete Teadus- ja Arendusinstituut (Forest and Wood Products Research and Development Institute) on ellu kutsutud ja rahastatud Läti riigimetsa ja sealse metsa- ja puidutööstuse poolt. Lisaks puiduturu analüüsidele tegeletakse puidu ja puidutoodete kvaliteedikontrolliga ning metsandustöötajate koolitamisega.

Puiduturu ülevaadetega alustasid lätlased 10 aastat tagasi, nõudlus selliste kokkuvõtete järele tuli kohalikelt ettevõtetelt. Täna ilmuvad igakuised hinna- ja nõudluse analüüsid nii Läti kui ka teiste Balti riikide kohta. Lisaks koostatakse põhjalikumaid kvartali- ja aastakokkuvõtteid. Andmed kogutakse kokku ettevõtetelt ja avalikest andmebaasidest. Analüüside kasutamine on tasuline ja hinnad jäävad 29-120 euro ringi raporti kohta.

Läti hinnainfo

Mõned näited lätlaste käe all valminud puiduturu ülevaadetest.

Praegune puiduturg on lõunanaabritel meiega sarnases seisus – hinnad on head ja nõudlus kõrge. Siiski nendivad ka lätlased, et paberipuuturul on „pidu läbi“. Skandinaavias on nõudlus kukkunud, sadamates on laod materjali täis ning hinnalangus on olnud järsk – sügisese 60 euro juurest on nüüdseks kukutud 44 euroni. Hinnalanguse jätku nähakse vähemalt aasta esimeses pooles, kui paberipuu hinnaks ennustatakse lausa 35 eurot/tm.

Paberipuu hinnalanguse tagajärjel näeb Krasavcevs võimalikku langust ka küttepuidu turul, sest osa paberipuu kvaliteedis materjali ei ole enam tulus kaugele sadamasse vedada. Juba on näha ka puiduhakke hinnalangust kohalikes katlamajades, samas on pelletitootmiseks sobiva hakke hind püsinud samal tasemel. Lätlaste hakkepuiduturgu hoiab üleval kõrge ekspordi osakaal, suur osa sealsest hakkepuidust jõuab Taani katlamajadesse.

Metsa ülestöötamise kulud on Lätis sarnased Eestile või veidi madalamad, jäädes lageraiete puhul 13-15 euro kanti. Samas peavad lõunanaabritest metsaomanikud enam maksma transpordi pealt, mille kulu on umbes 9 eurot tihumeetri kohta.

Igors Krasavcevs jälgib nii Läti kui ka lähiriikide hinnatrende. Ta nentis, et kuigi Baltimaad asuvad väga lähestikku, võib puiduturg olla riigiti väga erinev. Näiteks praegugi, kui Eestis ja Lätis paberipuu hinnad langevad, on Leedus olukord stabiilne tänu Poolas rajatud uuele plaaditehasele.

Suures pildis on nii lähiriikides kui kaugemalgi toimuval kohalikele turgudele tuntav mõju. Näiteks on ettearvamatu, kuidas võib puiduturg reageerida juba lähitulevikus toimuda võivale Brexitile.

Läti Metsa- ja Puidutoodete Teadus- ja Arendusinstituudi tööde ja tegemiste kohta leiab lisainfot nende kodulehelt www.e-koks.lv.

0Shares