Lendorava elupaika säilitanud metsamees on sunnitud ise oma kodust lahkuma

Aprillikuu esimene Osoon tutvustas Virumaa metsaomaniku Rait Vaheri lugu, kes lendorava elupaiga rikkumise hirmus metsas lubatud raied tegemata jättis ning seeläbi ise pankrotini jõudis. Vaher, kes maad riigi laenuga 90ndate lõpus erastas, plaanis hüpoteeki tasuda metsa majandamisest saadud tulu eest.

Leides oma metsast lendorava tegutsemisjäljed, võttis ta aga omal initsiatiivil suurema kaitsekohustuse, kui riik seda tookord nõudis. Tänaseks on nendel aladel kehtestatud lendorava püsielupaik, millele saab sellest aastast taotleda ka Natura erametsamaa hüvitist, kuid metsaomaniku maad on juba täituri poolt arestitud.

Vaata metsaomaniku lugu Osooni lehelt (saatelõik algab 11. minutil).

Lendorav on I kategooria kaitsealune liik (ekraanitõmmis Osooni saatest).

0Shares