Kinnitati teise poolaasta metsatoetuste ajad ja mahud

Pilt puudub

Metsa uuendamise toetamine on jätkuvalt riiklik prioriteet.

SA Erametsakeskuse nõukogu kinnitas 2016.a. teise poolaasta metsatoetuste ajad ja rahalised mahud.

Metsa uuendamise toetuse taotlusi saab esitada kuni 15.07.2016 (eelarve 800 000 €) ja taas aasta lõpu poole, hiljemalt 01.12.2016  (eelarve 450 000 €).

Metsamaaparandustööde toetuse taotluse  tähtpäev on 01.09.2016 (eelarve 300 000 €) ning metsainventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse taotluse esitamise tähtpäevaks on  15.12.2016  (eelarve 450 000 €).

„Siseriiklikest toetustest suunatakse jätkuvalt enim raha metsa uuendamiseks. Metsaomanike tahe uus mets rajada on aastatega pidevalt kasvanud,“ kinnitas Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun. „Paraku kipub metsataimi nappima ja võib arvata, et mõnedki langid jäid kevadel taimede puudusel uuendamata. Metsaomanike kasvav aktiivsus ja metsaühistute abi taimede viimisel metsaomanikeni peaks aga taimekasvatajatele andma kindluse, et kliente jagub ka aastate pärast. On loota, et tulevikus saame metsad kodumaiste taimedega uuendatud.“

Lisaks toetatakse jätkuvalt metsaühistuid metsaomanike nõustamisel ja metsatööde organiseerimisel. Nii on metsaomanikel võimalik pöörduda metsaasjades abi saamiseks metsa asukohajärgse ühistu poole. Kuna metsamajandamiskava toetuse saab esitada ainult metsaühistu kaudu, tasuks enda soovidest ühistule varakult teada anda. Ühistu saab organiseerida nii kava tellimise kui toetuse taotlemise. Metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist:  https://www.eramets.ee/uhiselt-tegutsedes/maakonniti/

Metsa uuendamise toetustaotluse saab kõige kiiremini ja mugavamalt esitada e-PRIAs (epria.pria.ee/epria). Elektroonilise taotluse allkirjastamiseks on vajalikud ID-kaart, ID-kaardi lugeja ja PIN-koodid või Mobiil-ID. Täpsema juhendi saate aadressilt https://www.eramets.ee/toetused/e-teenused/

Lisainfo: +372 683 6057, e-post siseriiklik@eramets.ee ja SA Erametsakeskus kontoris (Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn)

0Shares