Oxfordi teadlased käisid tutvustamas ökosüsteemiteenuste turustamisvõimalusi

eramets, mets, ökosüsteem

Ökosüsteemiteenusteks nimetame mitmesuguseid keskkonnakaitselisi, sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid, mida ökosüsteemid inimkonnale pakuvad. Need teenused on alati olnud tasuta kättesaadavad, ilma turgude ja hindadeta. Samas on ökosüsteemide kadumisel ja vähenemisel otsesed tagajärjed maailma majandusele, inimeste tervisele ja tööhõivele ning meie senisele elukorraldusele.

Ökosüsteemide väärtuse hindamine tuleb Eestis aina enam jutuks. Alustatud on ka selleks sobilike metoodikate väljatöötamisega. Ökosüsteemiteenuste osutajateks on ka metsaomanikud, kelle omandis olevad metsad erinevaid teenuseid pakuvad. Metsaomanike esindusorganisatsiooni Eesti Erametsaliidu algatusel ning Erametsakeskuse eestvedamisel kutsusime Eestisse külla Oxfordi Ülikooli teadlased, kes selle teemaga aktiivselt tegelevad.eramets oxford ökosüsteem

Peter Long ja Alistair Yeomans Oxfordi ülikooli pikaajalise ökoloogia ja ressursijuhtimise uurimisrühmast tutvustasid Life+ projekti NaturEtrade. Ettevõtmise eesmärgiks on vähendada maakasutuse muutustest tingitud loodusliku mitmekesisuse langust. Seejuures keskendutakse mitte ökosüsteemide taastamisele (millega tegeleb suurem osa Life+ projektidest), vaid põhirõhk on olemasolevate ökosüsteemide säilitamisel.

eramets, oxford, teadlased, ökosüsteem

Juulini kestva projekti raames on välja töötatud veebipõhine tööriist ökosüsteemiteenuste kaardistamiseks ja turustamiseks. Tulevikus peaks selle programmi abil olema võimalus hõlpsalt oma maatükil paiknevate ökosüsteemide teenuseid hinnata ja huvitatud osapooltele turustada. Nii tõuseb maaomanike motivatsioon ökosüsteeme säilitada. Loodusliku mitmekesisuse säilimisest huvitatud osapooled saavad paremad võimalused ka ise sellele protsessile kaasa aidata.

Peamiste sihtrühmadena näevad programmi loojad kommunaalettevõtjaid, põllumajandustootjaid, kinnisvaraettevõtteid ja -arendajaid, hotelle ja golfiklubisid ning kohalikke omavalitsusi, kes soovivad oma ettevõtte väärtust tõsta.

Eestis näevad nad ettevõtmisele suurt potentsiaali. Seda eelkõige tänu meie riigi väiksele territooriumile ning uuendusmeelsusele e-lahenduste osas.

Projektiga saab lähemalt tutvuda aadressil www.naturetrade.net.

 

0Shares