Puidu hinnatõus jätkus ka 2017. IV kvartalis

metsamaterjal, metsaraie, tihumeeter

OÜ Tark Mets on Erametsakeskuse tellimusel koostanud 2017. aasta IV kvartali puiduturu hinnastatistika. Mullu olid hinnad kasvutrendis, kuid tänavu toimuvaid arenguid on keeruline ette ennustada.

Puidu hinnad jätkasid 2017. aasta viimases kvartalis kasvamist, aasta lõpuks olid sortimentide hinnad kas head või väga head. Üheks põhjuseks on kindlasti puidu kättesaadavuse vähenemine tänu rasketele ilmastikutingimustele. Septembris ületas sademete hulk aasta keskmist 37%, oktoobris 58%, novembris 7% ja detsembris 46%. Kui arvestada, et ka aasta lõpus valitsesid plusskraadid, tegid ilmastikutingimused metsavarumise väga raskeks. Nii raskeks, et metsaomanike ja metsandusettevõtete esindusorganisatsioonid kuulutasid välja erakorralise olukorra.

Samal ajal on püsinud või isegi kasvanud nõudlus puidu järele, see kõik on andnud tugeva tõuke pea kõigi puidusortimentide hinnakasvuks. Tõenäoliselt saame keeruliste ilmastikuolude mõju tunda veel aasta teises pooles.

Hinnatõus nii era- kui riigimetsas

Erametsas jäi 2017. aasta IV kvartalis männipalkide hinnakasv vahemikku 13-15% ja kuusepalkidel 10-12%. Ka Riigimetsast müüdavate okaspuupalkide hinnad kerkisid viimase kolme kuu jooksul korralikult.

Korralik hinnakasv on erametsas olnud ka lehtpuusortimentide osas. 2017. aasta viimase kolme kuuga kallinesid enam lepa- ja haavapalgid (vastavalt 20,6% ja 15,3%), kuid kalleimad sortimendid on jätkuvalt kasepakud ja –palgid (hinnakasv 7,6% ja 4,4%). Riigimetsast müüdavate lehtpuujämesortimentide hinnad on möödunud kolme kuuga teinud mõõduka kasvu.

Paberipuidu hinnad on möödunud kvartalil iga kuu kasvanud. Okaspuu paberipuit on erametsas kolme kuuga kallinenud ca 15%, haavapuit ligi 18% ja kasepuit enam kui 25%. Riigimetsas on hinnatõus tagasihoidlikum.

Küttepuiduturul kasvas küttepuidu hind kuust-kuusse terve 2017. aasta. Üks põhjus selleks oli aasta alguse erakordselt madal hind. Keeruliste ilmastikuolude tõttu ületab nüüdseks küttepuiduturul nõudlus pakkumist. 2017. aasta viimase kvartaliga kasvas küttepuidu hind erametsas 4,7%, terve aasta lõikes oli hinnakasv aga lausa 22,5%. Riigimetsast müüdav küttepuit on viimase kolme kuuga kallinenud 3,8%, aastataguse ajaga võrreldes 12,7%.

puidu hind, 2017 IV kv, eramets, hinnainfo

Puidu hinnad erametsas (km-ta, suuremate ettevõtete lõpplaohindade alusel)

2018. aasta arenguid keeruline ette ennustada

Kuidas käitub puiduturg 2018. aastal? Sellele on keeruline vastata. Ainuke nii järsk hindade kasv on aset leidnud 2007. aastal ja siis püsisid hinnad väga kõrged umbes pool aastat. Kui läheb samamoodi, peaksid kõrged hinnad püsima vähemalt selle raiehooaja lõpuni.

Küttepuiduturul on hinnatrendi muutus suurema inertsiga. Kevadel, kui hakatakse tegema uueks kütteperioodiks kokkuleppeid, mõjutab tänane hind kindlasti uut kokkulepitavat hinda. Puuduvad praegu ka suuremad reservid, mida saaks kiiresti realiseerida ning võib eeldada, et praegune puidupõud ergutab neid tänavu looma. Küttepuidu hinna tänane kõrgem hind jõuab tarbijani suuresti alles järgmisel kütteperioodil. See omakorda aga suurendab hinnamuutuse inertsust.

Kokkuvõtteks tõdeb uuringu koostaja, et metsa, mida raiuda meil on, hinnad on head ja kui ilm vähegi lubab, ei tasuks tänaseid töid homse kaela lükata.

Loe täismahus kokkuvõtet 2017. aasta IV kvartali puiduturu kohta SIIN.
Varasemate kvartalite hinnastatistikaga saad tutvuda SIIN.

0Shares