Puidust elektri tootmine põlevkivijaamades

küttepuu

Kas Eesti peaks soodustama puidu põletamist Eesti Energia põlevkivielektrijaamade kateldes? Nn statistikakaubanduse raames teeniksime nõnda raha riikidelt, kes ise piisavalt taastuvenergiat toota ei suuda. Keskkonnakaitsjad on puidu põletamisele põlevikateldes aga vastu.

Sel teemal arutati teisipäeval Vikerraadios, kus intervjuu andsid parlamendi majanduskomisjoni juht Sven Sester (IRL) ning keskkonnakomisjoni juht Rainer Vakra (SDE). Oma seisukohad ütlesid välja ka Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ning Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Siim Kuresoo. Saatejuht toimetaja Arp Müller.

Kuula saadet järgi SIIT.

Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist rääkis Delfi Ärilehes, et taastuvenergia sektor lootis elektrituruseaduse eelnõust selgust pikaleveninud vaidlustes riigi ja sektori vahel ning tingimusi uuteks investeeringuteks, kuid paraku see nii ei ole. “Eelnõu vastuvõtmisega peatub uute taastuvenergia projektide arendus Eestis määramata ajaks. Senise seaduses fikseeritud toetusmeetme asendavad toetuse vähempakkumised, kus omavahel konkureerivad kõik taastuvenergia tehnoloogiad. Eelnõu ei paku aga selgust, millal alustatakse uute vähempakkumistega, milliste kogustega saab sektor aastate lõikes arvestada ja kuidas need läbi viiakse.”

Tammisti sõnul on puidu masspõletamise taaslubamine Narva põlevkivielektrijaamades vastuolusid tekitav küsimus. “Ehkki keskkonnaorganisatsioonid on seda sammu teravalt kritiseerinud ja energiatootjate ühendused koos metsatööstuse esindajatega teinud ettepaneku piirata puidu masspõletamise toetamist statistikakaubanduse raames 500 000 tihumeetri Eesti päritolu puiduga aastas, siis seda ettepanekut arvestatud ei ole. Võimalus, et Narva elektrijaamades hakatakse suuremahuliselt madala efektiivsusega puitu põletama avaldab negatiivset mõju investeeringutele nii kaugküttesektoris kui ka tööstuses ning selle perspektiivi realiseerumine toob kaasa ebameeldiva hinnatõuse kaugkütte tarbijatele.”

Loe Tammisti arvamuslugu SIIT.

0Shares