Puit energiaks! Mis selles head on?

hakkepuit

Ain Alvela, Maaleht:

Üldiselt leitakse, et kohalikust puiduressursist energia tootmisel võidavad tarbijad, metsaomanikud ja riik tervikuna. See on metsandusspetsialistide seas valitsev valdav seisukoht.

Kindlasti on sellele ka vastaseid, ent on tõsi, et puitkütuste kui kodumaise taastuva ressursi kasutamisega vähendame sõltuvust suure keskkonnamõjuga fossiilsete kütuste tarbimisest ja energia impordist. Üha enam arenevad ka võimalused puidu kasutamiseks erinevate vedelkütuste tootmiseks.

Olgu kuidas on, aga puiduenergia moel või teisel kasutamine on oluline teema kliimamuutustest tulenevate riskide, kütuste tarnekindluse ja hinnakõikumiste kontekstis, tähelepanuta ei saa jätta ka üleilmset konkurentsi energiaallikate pärast.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv märkis täna Tallinnas toimuvat puiduenergia arenguid tutvustavat seminari “Puit energiaks” avades, et vajadus selliste arutelude järele on olemas ja vajalik.

“Peab tegema kõik selleks, et süsinikuemissiooni vähendada, muidu ähvardab elu maal otsa saada,” rääkis Talijärv. “Süsiniku sidumine on seotud metsa juurdekasvuga. Kuidas täpset rehkendust teha, kuivõrd on süsiniku sidumine seotud metsade majandamisega ja muude küsimustega, on õhus. Praegu neid vastuseid veel pole. Kõik see arvepidamine on alles arengujärgus.”

Kas puit energiaks on võimalus või vajadus, püstitas Talijärv küsimuse. Ja vastas ise: “Metsaomanikule on see kahtlemata võimalus saada tulu ka puidu eest, mis ei lähe vineeri- või saematerjali tootmiseks. Süsiniku sidumise seisukohast on see samuti võimalus. Ka tööstuse seisukohalt vaadatuna on tegemst võimalusega väärindada puidujäätmeid ja nn väheväärtuslikku puitu. Möödas on ajad, kui ümmargusest palgist võeti välja ainult n-ö kandiline puit.”

Kaasaegse puidutööstuse tulemuslik töö sõltubki Talijärve hinnangul sellest, kuidas tööstus suudab kasutusele võtta põhitootmise kõrval tekkivaid ülejääke – saepuru, pinde, haket jmt.

Talijärv sõnas, et puit teiste alternatiivsete energiaallikatega võrreldes kindel variant ja selle kasutamisel energiatootmises seisab ees avar tulevik.

Seminari korraldasid Erametsakeskus, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Taastuvenergia Koda.

 

0Shares