Rajaleidja Eesti metsas

Äripäev.ee:

Plaanitav puidurafineerimistehas annab Eestile infotehnoloogia kõrval teisegi rajaleidja-tunnustega sektori, leiavad majandusteadlane Urmas Varblane ja Est-For Investi juhatuse liige Aadu Polli.

Eesti geo­poliitilisest asendist ja riigi väiksusest tulenevalt on meie majanduse arengu põhialus avatud majandus, mis tähendab, et Eesti ettevõtlus on nii ekspordi ja impordi kui ka investeeringute kaudu seotud paljude rahvusvaheliste võrgustikega. Nutikalt teaduspõhist tootearendust edendades ja oma loomulikke eeldusi kasutades kasvatame oma rahvuslikku rikkust kaua.

Töötlev tööstus on Eesti majanduse ja teadmusmahukuse suurendamisel väga tähtis. Ega me siin naabritest suurt ei erine – tööstuses on laias laastus samad sektorid, mis Skandinaavia maadeski: masinaehitus, puidu-, toidu-, elektroonika-, keemia- ja mööblitööstus. Nagu Anvar Samost tabavalt kirjutas, peitub suur ja oluline kasutamata potentsiaal just metsatööstuses loodava lisandväärtuse suurendamises.

Loe lähemalt Äripäevast.

0Shares