Riigikogu keskkonnakomisjon karmistab metsaseaduse eelnõu sätteid

Riigikogu keskkonnakomisjon plaanib karmistada metsaseaduse eelnõu sätteid, teatas Riigikogu pressiteenistus. Keskkonnakomisjon arutab oma tänasel istungil valitsuse kohustust peatada raietööd kogu riigis teatud ajaks ja lõpetada linna rohealas metsa raiumine ilma kohaliku omavalitsuse nõusolekuta.

Keskkonnakomisjon kaalub omapoolse muudatusettepanekuna anda metsaseaduse muutmise eelnõude kaudu valitsusele õigus seada metsa loodusliku tasakaalu tagamiseks piirangud uuendusraie langi pindalale, kui on põhjendatult alust eeldada, et raiete maht võib ületada kasutatava metsa juurdekasvu.

„Sellega saab valitsus võimaluse peatada raietööd kogu riigis või mõnes piirkonnas, et tagada metsade looduslik tasakaal ja jätkusuutlik majandamine,“ ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra. „Seda õigust saab valitsus kasutada siis, kui on reaalne oht, raiemaht võib hakata ületama majandusmetsa juurdekasvu. Nii paneb parlament Eesti valitsusele kohustuse kaitsta tegelikkuses Eesti metsa.“

Teise olulise muudatusettepanekuna arutab keskkonnakomisjon metsaseadusesse sätte lisamist, et linna rohealal kasvavat metsa ei tohi raiuda kohaliku omavalitsuse nõusolekuta ja raie kooskõlastatakse omavalitsusega enne metsateatise esitamist.

„Muudatuse eesmärk on tagada linnade rohealadel väärtusliku kõrghaljastuse säilimine. Selleks antakse läbi metsateatise kooskõlastamise protsessi omavalitsusele võimalus mõjutada raiete tegemist linnade üldplaneeringuga määratud rohealadel,“ selgitas Vakra.

0Shares