RMK vaidlustas kaks FSC auditi parandusnõuet

fsc, sertifitseerimine

Maaleht kirjutab, et RMK vaidlustas aasta alguses avalikustatud FSC sertifikaadi auditis kaks suuremat parandusnõuet.

Selle aasta alguses avalikustatud FSC sertifikaadi korralise auditi raport tõi RMK tegevuses välja mitmeid puudusi. RMK on kaks suuremat parandusnõuet vaidlustanud. Selle tulemusena on üks parandusnõue kuni täiendavate tõendusmaterjalide kogumiseni tagasi võetud ja teise sisu ja täitmise tähtaega muudetud. Lähiajal uuendatakse ka auditi avalikud kokkuvõtted FSC andmebaasis.

„Täiendavad välitööd koos infot saatnud ekspertidega on plaanis läbi viia veebruari lõpus,“ ütleb auditit läbi viinud NEPCon OÜ metsamajandamise ja tarneahela audiitor Asko Lust Maalehele. Tema sõnul on muutuste põhjuseks asjaolu, et osad huvigruppide sisendid saadeti audiitoritele auditi nädala keskel ja neid kohti ei olnud auditi ajal võimalik looduses külastada. „Kuna parandusnõudes välja toodud info pärines tunnustatud liigieksperdilt, otsustati seda infot parandusnõudes siiski kasutada,“ lisab Lust. „Samas selgus hilisema kaebuse menetlemise käigus, et on vaja läbi viia täiendavad välikülastused.“

Auditi lahutamatu osa on konsultatsioon huvigruppidega ehk isikute ja organisatsioonidega, keda RMK tegevus puudutab ja kel on võimalus auditeerijatele kaebusi ja märkusi esitada. Ka auditi läbiviimisel juhtisid mitmetele vajakajäämistele RMK töös audiitorite tähelepanu erinevad huvigrupid.

Auditi raportist selgub, et sisendit pakkusid ehk RMK tegevuse jätkusuutlikkuse kohta märkusi tegid kokku 10 huvigrupi esindajat. Maalehe andmetel on kolm neist, liikumine Eesti Metsa Abiks (EMA), Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ja Hiite Maja SA, oma sisendi ka avalikuks teinud.

Loe Maalehest, kas auditi tegemisel arvestati kõigi saadetud vihjetega.

0Shares