Selgus majja! Faktid Eesti metsa kohta

Eramets-eesti-metsandus-metsafaktid

Kuna mets ja keskkond puudutab meist paljusid, on jõudnud avalikkuseni ka paljude inimeste, organisatsioonide ning huvigruppide poolt arvamusartikleid, kus esitatud numbrilised faktiread on saadud või tuletatud erinevatest allikatest. Teema täpsustamiseks ning taustaandmete ühtlustamiseks koostas Keskkonnaagentuur koostöös Keskkonnaministeeriumiga ühtse faktilehe, mis annab Eesti metsast selge ülevaate.

Vaata Eesti metsa andmeid SIIT.

Eramets-eesti-metsandus-metsa-juurdekasv

 

0Shares