Sertifitseeritud mets tõstab Eesti puidu- ja metsatööstussektori ekspordipotentsiaali

PÕLLUMAJANDUS.EE:

Metsa sertifitseerimine tagab Eesti metsade säästliku majandamise ning suurendab puidu ja sellest valmistatud toodete müügivõimalusi erinevatel turgudel.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimehe Marek Kase sõnul on Eestil tänaseks juba üle 10 aasta metsade sertifitseerimise kogemust, kuid kogu metsade sertifitseerimise potensiaali pole senini ära kasutatud. “Järjest enam on viimastel aastatel hakatud sertifikaadi tähtsusest ja võimalustest rohkem aru saama, mistõttu võib loota, et serditud metsa osakaal lähiaastatel suureneb,” lausus Kase nentides, et Eesti metsaomanikule ei ole sertifitseerimine kuigi keeruline ega ka väga koormav, sest tänane metsandust puudutav seadusandlus katab väga suures mahus ka rahvusvaheliste standardite nõuded.

Metsa sertifitseerimise peamiseks eesmärgiks on tagada rahvusvaheline sõltumatu kinnitus, et metsad on majandatud keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult. Vähem räägitakse aga sellest, et metsa sertifitseerimine ei ole vaid rahvusvaheliselt arusaadav tõestus heaperemehelikust ja jätkusuutlikust metsamajandamisest, vaid pakub metsaomanikele lisa turustamisvõimalust.

“Täna on juba näha, et teatud sektoris ja turul eksisteerib selge nõudlus ainult sertifitseeritud toorme järele. See tähendab seda, et metsaomanikud, kes käituvad oma ressurssidega heaperemehelikult ja säästvalt, kuid kellel puudub metsamajandamise sertifikaat, võivad jääda puiduturul kõrvaltvaatajaks ja nende müügivõimalused ei pruugi olla stabiilsed,” selgitab EMPL juhatuse esimees lisades, et just sertifitseeritud mets võib olla üheks võimaluseks, kuidas valdkonna ekspordivõimalusi laiendada. “Äärmiselt oluline on, et me mõistaksime, et sertifitseerimine näitab ühelt poolt suhtumist metsa, kuid samas suurendab kogu sektori metsa müügivõimalusi ning lubab küsida konkurentsivõimelist hinda,” lisas Kase, mistõttu soovitab ta sertifikaadi omandamist kaaluda kõigil, kel on plaan oma metsast tulu saada.

Loe täispikkuses artiklit Põllumajandus.ee lehel.

0Shares