Soomere kutsub teadlased metsaküsimustes ühisosa ja eriarvamusi otsima

Eramets, mets, metsaomanik

Eesti Päevaleht:

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere soovib metsandusküsimustes kokku kutsuda eri valdkondade teadlased, et aru saada, millised on ühised arusaamad ja milliseid küsimusi tuleks edaspidi veel tõhusamalt uurida.

„Kokkuleppel keskkonnaministri ja maaülikooli rektoriga tahaks ühe laua taha kutsuda metsanduse eri koolkonnad,” ütles Soomere. „Need, kes tegelevad looduskaitsega; need, kes tegelevad kultuuriruumiga; need, kes tegelevad metsa kasvatamise, kasutamise ja majandamisega,” loetles ta osalisi, lisades veel keskkonnaministeeriumi ja kodanikuühenduste esindajad.

Eesti metsanduse üle käivas diskussioonis (kas Eestis raiutakse liiga palju metsa või kas Eestis oleks vaja raiuda senisest rohkem metsa), sealhulgas kavandatava puidu rafineerimistehase arutelus (kas seda on Eestisse vaja ja kuhu) on üsna selgelt kõlama jäänud risti vastupidised seisukohad teadlastelt, kes esindavad metsanduse eri vaatenurki. Soomere sõnul on see igati loogiline, sest teadlased tulevadki erinevatest koolkondadest ja isegi räägivad samadest asjadest eri terminitega.

Väljastpoolt võib see paista teadlaste tülina, aga sisulist metsanduskonflikti Soomere ei näe. Ta usub, et vähemalt 90% ulatuses mõeldakse samamoodi.

Loe täpsemalt Eesti Päevalehest.

0Shares