Tartlased soovivad tehase planeerimisel rohkem sõnaõigust

est-for invest, rafineerimistehas, tselluloositehas

Tartus toimus neljapäeval järjekordne kaasamiskoosolek puidurafineerimistehase planeerimise teemal. Koosolekul kerkis üles küsimus, kas planeeringut võiks juhtida kohalik omavalitsus. Rahandusministeeriumi kinnitusel seadus seda praegu siiski ei võimalda, seda hakkab tegema lähiajal välja valitav konsultant.

Tartus kogunesid rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, tselluloositehase rajajate ning Tartu linna esindajad. Enam kui kaks tundi kestnud arutelu käigus selgitas rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv, et konsultant riigi eriplaneeringu koostamiseks peaks selguma kahe kuni kolme nädala jooksul.

Riigihankes osales neli pakkujat, kusjuures nende küsitud rahasumma erines kordades. Kui konsultandiga on leping sõlmitud, hakatakse koostama eriplaneeringu lähteseisukohti ja keskkonnamõjude hindamise väljatöötamise kavatsust. Kevade lõpus peaks see dokument jõudma avalikkuse ette.

Oidjärv rääkis, et selle avalikustamise käigus räägitakse läbi dokument, kus laua peal on kriteeriumid, mille alusel asukohad välja töötatakse, mõjude hindamise põhimõtted ja kaasamise põhimõtted.

“Kuidas omavalitsused, sealhulgas Tartu linn selles etapis peaksid kaasa rääkima, on kontrollima, kas kõik asjaolud on nende hinnangul õiged ja näiteks kas asukoha hindamiseks on kõik vajalik arvesse võetud,” selgitas Oidjärv. “Muuhulgas saavad kõik huvilised teha ettepanekuid, missuguseid uuringuid peaks tehase võimalike mõjude hindamiseks tegema. Samas ei tähenda see muidugi, et kõiki ettepanekuid arvestatakse.”

Laekuvad ettepanekud vaatab Oidjärve sõnul läbi rahandusministeerium koos hankega leitavate konsultantide ja vajadusel teiste asutustega.

Loe edasi ERR uudisteportaalist.

0Shares