Tartu linnaosaseltsid küsivad rafineerimistehase kohta rohkem infot

mets, metsa majandamine, talvine mets

Tartu linnaosaseltsid muretsevad Tartu elukeskkonna pärast. Est-For Invest esindajad rõhutavad, et planeerimisprotsess, mille eeldatav kestus on ca kolm aastat ja mille käigus peavad saama vastused kõik kerkinud küsimused, ei ole veel alanud.

Linnaosaseltsid moodustasid Tartu lähedale rafineerimistehase kavandamise tõttu algatusrühma puhta õhu ja vee kaitseks, kuhu kuuluvad Annelinna, Ihaste, Karlova, Supilinna ja Tähtvere selts. Seltside hinnangul ei ole tehase eestvedaja Est-For Invest ja riik, sealhulgas keskkonna- ja rahandusministeerium, teavitanud avalikkust piisavalt.

Ajakirjandusele saadetud ühisavalduses toob algatusrühm välja mitu probleemi, mida võib kaasa tuua tehase rajamine. Tehase tulekuga kardetakse Tartu kui traditsioonidega haridus- ja koolide linna keskkonna võimalikku halvenemist. Avalduses öeldakse, et Baltimaade suurim metsatööstusettevõte ohustaks linna puhast õhku ja rohelist elukeskkonda, mis omakorda võib halvasti mõjuda linna rahvusvahelisele mainele ning tuntavalt vähendada välisõppejõudude ja -tudengite huvi Tartus töötada ja õppida.

Algatusrühm pöörab tähelepanu ka võimalikule õhureostusele, Emajõe ja kogu Peipsi vesikonna seisundi võimalikku halvenemisele, kasvavale transpordikoormusele. Küsitakse ka, kas Eesti metsavarud on sellise projekti jaoks piisavad.

Ümarlaud leiab, et kogu protsess peaks olema läbipaistev, avatud ja demokraatlik ning seaduses ettenähtud kaasamine tulnuks korraldada laiemalt, mitmesuguseid ühendusi ja huvirühmi kaasates. Loe asumiseltside pöördumist Tartu Postimehest.

Investorid loodust saastava tehase rajamist ei rahasta

Est-For Investi juhatuse liikmed Aadu Polli ja Margus Kohava saatsid seltsidele avaliku vastuse, kus selgitavad, et planeerimisprotsess, mille eeldatav kestus on ca kolm aastat ja mille käigus peavad saama vastused kõik kerkinud küsimused, ei ole veel alanud. Silmas pidades avalikkuse suurt huvi projekti suhtes on juba enne protsessi algust korraldatud palju kohtumisi võimalike huvitatud osapooltega, muuhulgas kaks avalikku infoüritust Tartus. Plaane on tutvustatud nii Tartu maa- kui linnavalitsusele, kohtutud on Tartu ülikoolidega ja Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga.

Ettevõtte esindajad rõhutavad, et riigi eriplaneeringu ja mõjude hindamise menetluse eesmärk on välja uurida, kas investorite kavatsus on realiseeritav, kooskõlas kõigi kehtivate nõuetega ning kas tehase rajamine rikuks kellegi huvisid määral, mis ei võimalda seda tehast rajada. Planeerimisseaduses ette nähtud protsesside ja menetlustega, kus toimuvad kõik seaduses ette nähtud avalikud väljapanekud ja avalikud arutelud, ei ole rafineerimistehase puhul veel alustatud.

Loe täismahus vastuskirja SIIT.

0Shares