Tselluloositehase planeerijaid tabas tartlaste kriitiliste küsimuste rahe

Tartu Postimees:

Eile Toomel Tartu ülikooli ühiskonnateaduste majas Juhan Peegli auditooriumis andsid Tartumaale puidurafineerimistehast kavandavad Margus Kohava ja Aadu Polli aru nii ülikoolide teadlastele, tudengitele kui keskkonnaaktivistidele.
Sõnum, mida asjaosalised korduvalt rõhutasid, oli, et tehas rajatakse üksnes siis, kui keskkonna- ja majandushinnangud seda toetavad.

Asukohta pole veel teada

Seminari juhtinud Hannes Rumm märkis, et meediat jälgides on tal jäänud mulje, justkui oleks rafineerimisvabriku ehitamine Vorbusele juba otsustatud. Kohava kinnitusel ei ole tehase planeerijad sellist otsust veel teinud. Otse vastupidi. Eeldatavalt tuleva aasta alguseks valitakse välja viis kuni seitse võimalikku asukohta ja alles siis tuleb lõplik otsus.

Kui koht on valitud, tehakse eelprojekt ja algab keskkonnamõjude hindamine. Esialgu on arendajate soov üksnes, et vabrik asuks toorainele (puit ja vesi) võimalikult lähedal, samuti raudtee ja maanteede juures, ning Tartu ümbrus on selleks sobivaim. Tähtsal kohal on ka haritud tööjõu olemasolu.

Ehkki osa kokkutulnute hinnangul pole sellist tehast Eestisse üldse tarvis, jäid Polli ja Kohava vastupidisele seisukohale.

Polli sõnutsi kasutatakse Eestis paberipuitu väga vähe ning juba üle 20 aasta on ümarpuitu müüdud Skandinaavia tselluloositehastesse. Seetõttu on suurem osa puidu li­sandväärtusest toodetud välismaal. Kui seda saaks teha siin, jääks raha Eestisse, märkis Polli.

Kohava lisas, et planeeritav tehas on suur samm edasi põlevkivielektri asendamise teel. «Tehas suurendab taastuv­energia tootmist Eestis 35–47 protsenti.»

Tartu Postimehe artiklist saab täpsemalt lugeda, millised on tartlaste hirmud seoses raiemahu võimaliku tõusuga, liigikaitsega, haisva tootmisega ning kuidas plaanitaks tehases riske maandada.

0Shares