Ülevaade 2018. aasta IV kvartali puiduturust

küttepuu, puit, puiduvirn, eramets, puidu hind

2018. aasta kohta võib ütelda, et tegemist oli kõrgeimate ümarpuiduhindadega aastaga ja parima aastaga metsaomanikele. Kõikide sortimentide osas püstitati uued hinnarekordid ja ka aastakeskmised hinnad olid väga head.

Erametsa hinnastatistika järgi tõusid 2018. aasta neljandas kvartalis okaspuu standardpalkide hinnad 2-3% ja peenpalkide hinnad ca 1%. Aastataguse ajaga võrreldes on hinnatõus oluliselt suurem. 2017. aasta detsembriga võrreldes on männipalgid kallinenud 10-11% ja kuusepalkide hinnad ligi 9%. 2018. aasta keskmist hinda 2017. aasta keskmise hinnaga võrreldes kasvas männipalgi hind ligi 16%, männipeenpalgi hind enam kui 18%, kuusepalgi hind ligi 12% ja kuusepeenpalgi hind 13,5%. 2018. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel männipalgil 83,39 €/tm, männipeenpalgil 78,49 €/tm, kuusepalgil 81,75 €/tm ja kuusepeenpalgil 78,21 €/tm (vt joonis 1, tabel 1 ja 2) .
Riigimetsast müüdavate okaspuupalkide hinnad tõusid männipalgil (4,6%) ja kuusepeenpalgil (2,5%) ning langesid ca ühe protsendi jagu männipeenpalgil ja kuusepalgil. 2017. aasta neljanda kvartaliga võrreldes on hinnad korralikult plussis. Aastaga kallines männipalk 4%, männipeenpalk 6%, kuusepalk ligi 5,5% ja kuusepeenpalk enam kui 8%. 2018. aastal oli riigimetsast müüdud kuusepalgi aasta keskmine hind läbiaegade kõrgeim. Männipalgil ja kuusepeenpalgil oli aasta keskmine hind parem ainult 2007. aastal ja männipeenpalgil ainult 2007. ja 2008. aastal (vt joonis 2 ja 3 ning tabel 3).
Soomes on neljanda kvartaliga okaspuupalkidest hinnad kasvanud männipalgil (ca 1%), kusjuures peenpalgil pisut enam kui standardpalgil. Kuusepalgi hind on aasta viimase kvartaliga odavnenud, standardpalk enam kui 2% ja peenpalk ligi 1% (vt joonis 4 ja tabel 4).

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on aasta lõpus kasvanud kõigil sortimentidel. Enim on kallinenud lepapalk (8,5%). Haavapalk on kvartaliga kallinenud 3,5%, kasepalk 2,3% ja kasepakk 0,4%. 2017. aasta detsembriga võrreldes on hinnakasv selgelt suurem ja enam on just kallinenud kasepakud ja -palgid (22% ja ligi 21%). Lepapalk on samal ajal kallinenud pisut enam kui 10% ja haavapalk enam kui 7%. 2017. aasta keskmiste hindadega võrreldes on 2018. aasta keskmised hinnad veel rohkem kasvanud: kasepakul ligi 26%, lepapalgil enam kui 22%, kasepalgil enam kui 20% ja haavapalgil ligi 17%. 2018. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel kasepakul 121,67 €/tm, kasepalgil 76,34 €/tm, haavapalgil 44,50 €/tm ja lepapalgil 41,86 €/tm (vt joonis 1, tabel 1 ja 2).

Pikemalt loe edasi siit!

0Shares