Ülevaade 2019. aasta I kvartali puiduturust

küttepuu, puit, puiduvirn, eramets, puidu hind

2019. aasta algus on kaasa toonud ümarpuiduhindade languse erametsas. Eriti tugev on olnud hinnalangus okaspuupaberipuidu osas. Teistes sortimentide osas jääb hinnalangus mõõdukaks. Lepapalk on ainus sortiment, mille hind pole aasta algusega võrreldes odavnenud.

Erametsa hinnastatistika järgi langesid 2019. aasta esimeses kvartalis okaspuu palkide hinnad 2-2,5%, kusjuures männipalgid odavnensid pisut rohkem kui kuusepalgid. Aastataguse ajaga võrreldes on hinnatrend teine. 2018. aasta märtsiga võrreldes on hinnamuut standardpalkidel kerges plussis (mänd 1,1%, kuusk 0,6%) ja peenpalkidel kerges miinuses (mänd -0,9%, kuusk -0,4%). 2019. aasta esimese kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel männipalgil 81,23 €/tm, männipeenpalgil 76,50 €/tm, kuusepalgil 80,08 €/tm ja kuusepeenpalgil 76,26 €/tm (vt joonis 1, tabel 1) .

Pikemalt loe edasi siit!

 

0Shares