Uus katlamaja alandab Märjamaal sooja hinda veerandi võrra

RAPLAMAA SÕNUMID: Vana aasta viimasel päeval sai kasutusloa Märjamaa uus, hakkpuiduga köetav katlamaja, mille rajas asulat küttev ettevõte N.R. Energy OÜ. Samasugused objektid valmisid aasta lõpuks ka Kiilis ja Turbas. Raplamaal valmis selline katlamaja mullu suvel Kaereperes.

„See on Eesti mõistes väga täiuslik katlamaja. Tihti kiputakse meil ehitama võimalikult odavaid katlamaju, peaasi, et funktsioon oleks täidetud, siin on aga silmas peetud, et süsteem oleks võimalikult töökindel, turvaline, ökonoomne ja automaatne. Selleks on kasutatud head Austria „rauda“,“ iseloomustas N.R. Energy juhatuse liige Mati Sarap.

Katlamajade rekonstrueerimisel on tema sõnul kasutatud parimat võimalikku tehnoloogiat. Neisse paigaldati täisautomaatsed, Austria tootja Agro Forst & Energietechnik GmbH seadmed, mis on tuntud oma töökindluse ja automatiseerituse poolest. Reservkateldena on olemas ka vedelkütusekatlad ja voolukatkestuse korral tagab varugeneraator töö täies ulatuses.

Siin on ka energiasäästlikud pumbad, mida Eestis veel väga palju kasutusel pole. Kiili, Turba ja Märjamaa katlamaja pumbad vastavad kõige viimasele, 2017. aasta 1. jaanuarist kõigile kohustuslikuks muutuvale energiaefektiivsuse standardile IE4.

Katlamaja kontrollja juhtimissüsteem jälgib nii kütuse põlemise protsessi kui ka kogu hüdraulilist süsteemi. Kõik andmed kajastuvad katlaoperaatori ruumis oleval monitoril, lisaks sellele on kasutusel kaugjälgimissüsteem. See võimaldab nii mõnigi kord rikke kõrvaldada, ilma et tuleks kohale sõita. Kontrollja juhtimissüsteem annab ülevaate tarbimisest igal ajahetkel, soojusarvestite näitude kauglugemine vabastab tarbijad näitude esitamise kohustusest.

Klientide jaoks on kõige meeldivam uudis see, et sooja hind langes pärast uue katlamaja valmimist veerandi võrra. Märjamaal tuli seni maksta 104 eurot megavatttunni eest (see on koos käibemaksuga). 1. jaanuarist 2015 on uus hind koos käibemaksuga 78 /MWh. N.R. Energy loodab, et uus hind lisab neile ka uusi tarbijaid.

Uue katlamaja ehitamiseks kulus ligi 1,3 miljonit eurot, millest peaaegu 50% eraldas KIK CO2 saastekvoodi müügi rahast.

Mati Sarap rääkis, et järgmisena tuleb Märjamaal ette võtta uute soojatrasside ehitamine, kuna trassid on kohati amortiseerunud ja suurte soojakadudega ning ei vasta enam tegelikule tarbimismahule, küttegraafikule ega ka nüüdisaegsetele normidele. Väljaselgitamist vajab ka perspektiivse tarbimise maht ehk milliseid tarbijaid on võimalik veel kaugküttevõrguga liita, ja teha vajalikud hüdraulilised arvutused.

Veel pole selge, kuidas saab edasi minna, kas õnnestub trassid korraga uuendada või tuleb seda teha lõikude kaupa. Praegu on pikad välistrassid hädapäraselt soojustatud. Ujulani viiv uus trassilõik on viidud maa alla.

N.R. Energy OÜ on loodud aastal 1997 ja on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille põhitegevuseks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük ning kelle hallata on 30 katlamaja Eestis.

0Shares