Valitsuse heakskiidu saanud plaan tõotab energia tarbijatele odavamaks muuta

ARILEHT.DELFI.EE:

Valitsus avaldas tänasel istungil toetust elektrituruseaduse eelnõule, mille eesmärgiks on tagada tootjatele stabiilsus taastuvenergia tootmises ja muudab taastuvenergia toetused tarbijatele väiksemaks.

Eelnõu reguleerib, et kui olemasolevate tootjate mahust ei piisa taastuvenergia eesmärgi saavutamiseks, korraldab valitsus majandus- ja taristuministri ettepanekul odavaima hinna ja täiendava tootmismahu saamiseks vähempakkumise, teatas majandusministeerium.

Juba investeeringu teinud tootjate toetused vähenevad lähiaastail järkjärgult, kuni 12-aastase toetusperioodi lõppemiseni.

Riigikogu kinnitab hiljemalt 31. detsembriks 2019, millised saavad olema alates 2020 aastast taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise eesmärgid ja nende saavutamise põhimõtted.

Teise olulise muudatusena loob eelnõu aluse taastuvenergeetika arendamise statistikakaubanduse koostöömehhanismide elluviimiseks, mis võimaldab rakendada Eesti taastuvenergia potentsiaali ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. Kodumaistest taastuvatest energiaallikatest toodetud elekter parandab ka Eesti varustuskindlust, samas koormamata Eesti tarbija taskut.

Uus seadus võimaldab Eestil müüa taastuvatest allikatest toodetud energia statistikat teisele liikmesriigile, kes ei suuda enda 2020. aastaks võetud taastuvenergia osakaalu eesmärke iseseisvalt täita. Eesti on suutnud enda üldise eesmärgi tänaseks täita eeskätt tänu kaugküttes kasutatavale biomassile ning kodumajapidamistes kasutatud puuküttele.

Majandusminister Kristen Michal ütles, et Eesti on seadnud eesmärgi toota aastal 2020 kokku 25 protsenti sisemaisest energiast taastuvatest allikatest, sealhulgas elektrist 17,6 protsenti.

„Meil ei ole jäänud eesmärgini palju minna, aga tarbijatele on oluline, et uued tootmisvõimsused ei koormaks liigselt elektriarvet,“ sõnas ta.

Statistikakaubandusega saavad riigid kasutada teistes riikides toodetud taastuvenergiat, et saavutada seatud eesmärgid taastuvenergia kasutuses. Müüdud statistika võimaldab teenitavale tulule lisaks vähendada taastuvenergia toetuste kulu tarbijale ja seeläbi vähendada inimeste elektriarvel kajastuvat taastuvenergia tasu.

Statistikakaubanduse puhul jälgib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et selle jaoks vajalik tootmine ei moonuta siseriikliku turgu ega tekita siin tooraine puhul hinnamoonutusi.

0Shares