Puitbiomassi laialdasem kasutuselevõtt on soojatarbijatele toonud hinnalanguse

Esmakordselt interneti vahendusel toimunud seminari „Puit Energiaks“ jälgis otseülekandena konverentsilehel ja Facebookis kokku mitusada osalejat. Veebipõhine ülekanne meelitas sektori tipptegijate kõrval konverentsi jälgima ka tavainimesed, kelle jaoks on ehk kõnekaim teadmine, et puiduenergeetika laialdasem kasutuselevõtt on toasooja soodsamaks muutnud.

Virtuaalsel konverentsil osalesid kohalikud ja rahvusvahelised lektorid, kelle ettekanded tutvustasid nii puidu, energia kui keskkonnateemasid, aga lähemalt räägiti ka kuuse-kooreüraski põhjustatud metsakahjustustest Euroopas üraskirüüstest enim kannatada saanud Tšehhis.

Konverentsi avas riigikogu liige, metsanduse toetusrühma juht Heiki Hepner, kes tõi välja, et kümne aasta plaanis, vahemikus 2008-2018, on surnud puidu osakaal meie metsades kasvanud 1,3 korda 38,6 miljoni tihumeetrini. Arvestades Eestis üha rohkem muret tekitavat kuuse-kooreüraski levikut, on surnud puidu osakaalu jõudsat kasvu kuusikute arvelt oodata ka tulevatel aastatel.

„Kui me siin midagi ette ei võta, siis ühel kuumal suvel muutub see ohuks meie turvalisusele. Pean silmas ulatuslikke metsatulekahjusid, mida mitmel pool maailmas oleme juba näinud. Loodan ,et ükskõik kui erinevad keskkonnakaitselised huvid meil on, ei soovi me selliseid tulekahjusid mis on möllanud Austraalias, USAs, aga ka Lõuna-Euroopas,“ nentis Hepner.

Eesti Taastuvenergia Koja esindaja Mihkel Annus selgitas konverentsil, millist mõju avaldab fosiilkütustelt biomassile üleminek keskkonna kõrval ka tarbija rahakotile. „Täna pärineb üle poole Eestis toodetud soojusest taastuvatest allikatest, sealhulgas biomassist,“ rääkis Annus. „Biomassi laialdasem kasutuselevõtt on toonud toasooja keskmise hinna languse – eelmise kümnendi jooksul on kaugkütte hinnad olnud pidevas langustrendis, samas kui fossiilseid kütuseid asendava biomassi kasutus on kasvanud sel perioodil ligi 2,5 korda.“

Lisaks räägiti konverentsil Euroopa rohelise kokkuleppe mõjust Euroopa ja Eesti bioenergia sektorile, puitbiomassi rollist Eesti energiabilansis, taastuvkütuste kasutamisest, raidmete pikaajalise ladustamise mõjust ning teistestki teemadest.

Seminari korraldas SA Erametsakeskus koostöös Eesti Taastuvenergia Koja ja Riigimetsa Majandamise Keskusega ja seda kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 projektist Baltic ForBio.

„Puit Energiaks“ on järele vaadatav seminari kodulehelt https://www.eramets.ee/seminar/, kuhu tänasest on ettekanded mugavama vaatamiskogemuse pakkumiseks üles laetud lektorite kaupa.

0Shares