Puiduturul on mitmed küsimärgid õhus

metsa müük, puidu müük, metsakasvatus

Erametsakeskuse tellitud ja OÜ Tark Mets koostatud 2019. a II kvartali puidu hinnastatistika näitab, et hinnad puiduturul on valdavalt langustrendis ning mitmed küsimärgid on õhus.

Kuidas käitub kasepaberipuit ja kas kasejämesortimentide hinnad langevad veelgi? Märke selleks on, sest Venemaa odav vineer on mitmel pool väga tugevalt turule tulnud. Ebaselge on okaspuu paberipuidu turg.

Kesk-Euroopas on suured üraskikahjustused ja ühel hetkel hakkab see meie puiduturule mõju avaldama. Selle ilmestamiseks on rekordilised raiemahud ja kasvavad ümarpuidu kogused ekspordis. Surve all on juba graanulite hinnad Saksamaal. Kui suureks kujuneb üraskikahjustuste ulatus Eestis? Kui üraskikahjustuste pidurdamist võetakse tõsiselt, siis toob see turule kindlasti täiendava koguse kuusepuitu. Kui suur on selle mõju okaspuu jämesortimentide hindadele?

Teiselt poolt näitavad globaalsed trendid, et vaatamata digitaliseerumisele, mis vähendab paberi nõudlust on jätkuvalt kasvamas nõudlus keskkonnasäästliku pakkematerjale ehk pappi järele. Äge võitlus kliima soojenemise vastu ja plasti ning fossiilsetesse toormetess negatiivne suhtumine tõstab kindlasti puidu tähtsust ja nõudlust. Suured Põhjamaade metsanduskontsernid selles valguses juba tegutsevad.

Vabariigi Valitsuse nõusolek Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ette valmistada eelnõu, mis lubaks tulevikus asendada põlevkivi Narva elektrijaamade kateldes osaliselt biomassiga, toetab küttepuidu hinna püsimist ning sobib kliimapoliitika mustrisse. Kas plaan ka teoks saab, näitab lähitulevik. Igal juhul on optimaalsel küttepuidu hinnal tänases situatsioonis oluline roll ja seda mitte ainult metsaomanikule vaid ka jämesortimente tarbivatele ettevõtetele.

Loe 2019. a II kvartali hinnastatistikat SIIT.

0Shares