Natura metsa toetus (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2018. a aprillis.

Alates 2017. aastast saab toetust taotleda ka kaitseala ja püsielupaiga sihtkaitsevööndis asuvale erametsamaale, mis on väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala. Need on kantud toetusõiguslike metsaalade alade kaardile. Loe uudist siit.

Taotluse saab kõige kiiremini esitada e-PRIA portaalis.
Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel või Erametsakeskuse kontoris.
Loosimise võitjad on selgunud.

Maakondades aitavad taotlusi täita metsaühistud. Täpsemat infot vaata siit.

Kirjuta meile:
e-post: natura@eramets.ee
Posti aadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

Helista meile:
Telefon: 683 6058, 683 6064

Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu erametsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ja kaitseala või püsielupaiga sihtkaitsevööndis väljaspool Natura ala.

Toetuse määr on Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.

Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

2017. a on toetuse eelarve 4,32 miljonit eurot. Erametsakeskus teeb toetuse otsused hiljemalt 30. aprilliks 2018. a. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. juuniks 2018. a.

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks. Natura 2000 toetus erametsamaale kuulub nende sekka. Seaduse järgi peab tulumaksu kinni pidama juba toetuse väljamaksmisel. Täpsemalt saab lugeda PRIA infokirjast. Ilma tulumaksuta on toetuse määr sihtkaitsevööndis 88 eurot hektari kohta aastas, piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal 48 eurot hektari kohta aastas.

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt määrusest.