Erametsakeskuse üldinfo

SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad:

SA Erametsakeskus on asutatud 24. märtsil 1999.a. Võru Maavalitsuse poolt Phare projekti raames

      

            

      

Põhikiri

Sihtasutus Erametsakeskus põhikiri

0Shares